رادیو دارالفنون | وابسته به باشگاه گویندگان مرکز آموزش های سینمایی دارالفنون | این مرکز از سال1380 فعالیت خود را آغاز نموده و از سال 1395 علاوه بر آموزش فن بیان وگویندگی در حوزه های تولید محتوا و پادکست، نریشن، گویندگی، شعرخوانی و دوبلاژ فعالیت می کند.