پلن‌ها

با خرید اشتراک ضمن حمایت از ما و دسترسی به محتوای ویژه تبلیغات نیز حذف خواهد شد.

سطح قیمت  
اشتراک سه روزه 4,900 تومان every 3 روز. انتخاب
اشتراک هفتگی حالا 10,000 تومان and then 9,500 تومان per هفته. انتخاب
اشتراک ماهانه حالا 35,000 تومان and then 32,000 تومان per ماه. انتخاب
اشتراک سه ماهه حالا 85,000 تومان and then 79,000 تومان every 3 ماه. انتخاب
اشتراک سالانه حالا 319,000 تومان and then 310,000 تومان per سال. انتخاب