پنجمین هفته مرداد ۹۸ رادیو دارالفنون

پادکست پنجمین هفته مرداد ۹۸ (ویژه برنامه عید غدیر خم) برنامه هفتگی رادیو برگزار شد. گویندگان» خانم ها: نرگسی، پور امیدی، کرباسچی، حسینی، بابالو، آقازاده، موسوی، حمزوی، افشاری آقایان: میرزایی، کوشکی، خوش سیما مجریان» خانم پورامیدی و آقای کوشکی کارگردان و تدوین» آقای داوود رمضانی استودیو» مرکز آموزش های فرهنگی…

چهارمین هفته مرداد ۹۸ رادیو دارالفنون

پادکست چهارمین هفته مرداد ۹۸ (ویژه برنامه روز عرفه و عید سعید قربان) برنامه هفتگی رادیو برگزار شد. گویندگان» خانم ها زینب نرگسی، مهسان موسوی، بهاره بابالو، مژگان حمزوی، الناز آقازاده نجات، لاله سادات مشهدی آقایان: داود رمضانی، ابراهیم خوش سیما، یوسف کوشکی کارگردان و تدوین» آقای داوود رمضانی استودیو»…

سومین هفته مرداد ۹۸ رادیو دارالفنون

پادکست سومین هفته مرداد ۹۸ برنامه هفتگی رادیو برگزار شد. گویندگان» خانم ها: لاله سادات مشهدی، مرضیه کرباسچی، بهاره بابالو، مهسان موسویآقایان: داوود رمضانی، ابراهیم خوش سیماکارگردان وتدوین» آقای داوود رمضانی کاری استودیو» مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون گروه رادیو دارالفنون