داوود رمضانی

آقای داوود رمضانی

مدیریت، گوینده، مجری و تدوینگر
زینب نرگسی

سرکار خانم زینب نرگسی

گوینده و مجری
بهاره بابالو

سرکار خانم بهاره بابالو

گوینده و مجری
سروه امینی

سرکار خانم سروه امینی

گوینده
مژگان حمزوی

سرکار خانم مژگان حمزوی

گوینده
لاله سادات مشهدی

سرکار خانم لاله سادات مشهدی

گوینده و مجری