سالروز تولد استاد علیرضا علیا مجری صاحب نام صدا و سیما

سالروز تولد استاد علیرضا علیا مدرس دوره آموزش مجری گری در آموزشگاه سینمایی دارالفنون