انیمیشن تدوین

انیمیشن دیگری از تولیدات هنرجویان دارالفنون تقدیم به ادیتورهای عزیز
صفر تا صد این ویدئو در آموزشگاه سینمایی دارالفنون توسط هنرجویان این مرکز تولید شده است که شامل تدوین، انیمیشن، موسیقی فیلم، صداسازی می باشد.

انیمیشن عکاسی

صفر تا صد این ویدئو در آموزشگاه سینمایی دارالفنون توسط هنرجویان این مرکز تولید شده است که شامل تدوین، انیمیشن، موسیقی فیلم، صداسازی می باشد.