دعوت برای دومین جشن ملی مهر سینمای ایران

دومین جشن ملی مهر سینمای ایران | گوینده: آرشام نبی پور | با شعار اخلاق، آگاهی، امید |26 شهریورماه لغایت 13 مهرماه 1402 | با حضور مدیران،هنرمندان و سینماگران سراسر کشور