تفاهم نامه همکاری موزه هنرهای ملی و دارالفنون

به منظور همفکری و همکاری های آموزشی، فرهنگی،هنری و سینمایی، تفاهم نامه همکاری موزه هنرهای ملی و دارالفنون منعقدمی شود.
این تفاهم نامه در سه محور و چهار موضوع بر مبنای ظرفیت های علمی، فنی و ساختاری و دستیابی به اهداف مشترک و همکاری متقابل در برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات فرهنگی، هنری، سینمایی، میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین نشست ها و نمایشگاه های تخصصی است.