اکران خصوصی و نقد و تحلیل فیلم کوتاه شب آخر

اکران خصوصی و نقد و تحلیل فیلم کوتاه شب آخر به کارگردانی نادر همتی باحضور عوامل و بازیگران در آموزشگاه سینمایی دارالفنون | حضور چهار تن از استادان فیلمسازی دارالفنون اساتید محمد مهدی تدین، مریم حسینی ، سعید محبی و محمد رضا پیلارام در این برنامه