بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی لوستر،چراغ های روشنایی و تزئینی

حضور هنرجویان در ورکشاپ و تور عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی لوستر،چراغ های روشنایی و تزئینی | تدوین :عرشیا عیسی زاده | کیوریتور: ایمان تدین