بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب مصاحبه باجناب آقای محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت

ویدئو کلیپ گزارش نمایشگاه بین المللی چوب | گزارشگر: یوسف کوشکی| با حضور: جناب آقای محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت| تدوین :عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین